GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

OTP Grupa: Rast dobiti na krilima inozemnog poslovanja

OTP Grupa: Rast dobiti na krilima inozemnog poslovanja
SNAŽAN RAST
SEEbiz.eu - regionalni poslovni portal
Objavljeno: 11.05.2023 / 16:13
Autor: SEEbiz
BUDIMPEŠTA - Rezultati OTP Grupe u prvom tromjesečju 2023. pokazali su različite trendove.

Nakon snažnih poslovnih rezultata OTP Core-a tijekom posljednjih nekoliko godina, poslovanje u Mađarskoj ostvarilo je zadovoljavajuće rezultate uz povećanje značaja dobiti banaka podružnica koje posluju u inozemstvu, čak i ako isključimo učinak novih preuzimanja. U Mađarskoj, unatoč okruženju visokih temeljnih kamatnih stopa, neto kamatna marža (NIM) nije se poboljšala kao rezultat sastava bilance. Istovremeno, većina članica Grupe imala je koristi od povećanja kamatnih stopa u eurozoni, što je vidljivo kroz poboljšanje neto prihoda od kamata (NII) i neto kamatne marže. Kvaliteta konsolidiranog portfelja ostala je stabilna. Nezaposlenost u Mađarskoj nije se značajno povećala uslijed ograničene ponude radne snage, dok su ograničenja kamatnih stopa spriječila povećanje loših kredita.

Konsolidirana dobit: u prvom tromjesečju 2023. dobit nakon oporezivanja od 195 milijardi forinti predstavlja poboljšanje NIM-a, troškovne učinkovitosti i kvalitete kreditnog portfelja u odnosu na prethodno tromjesečje. Isključujući utjecaj akvizicije Nova KBM-a, portfelj prihodujućih kredita povećao se za 1 % tromjesečno (prilagođeno za tečajne promjene), dok je likvidnost ostala na visokoj razini.
6. veljače završen je proces kupnje slovenske banke Nova KBM, a konsolidirani rezultati Grupe za prvo tromjesečje već uključuju bilancu i račun dobiti i gubitka Nova KBM od veljače. Ova transakcija označava najveću akviziciju u povijesti OTP Grupe nakon što je Nova KBM kupljena ispod njene knjigovodstvene vrijednosti.

Očekuje se da će kupnja Ipoteka banke u Uzbekistanu biti zaključena do kraja svibnja ili početka lipnja 2023. Stoga bi novoakvizirana banka trebala sudjelovati u konsolidiranim rezultatima Grupe u drugoj polovici 2023.

OTP Grupa ostvarila je dobit nakon oporezivanja od 194,8 milijardi forinti u prvom tromjesečju 2023. Značajno, tromjesečno poboljšanje od 69 % u velikoj je mjeri rezultat pozitivnog salda stavki prilagodbe. (prvo tromjesečje 2022.: -122 milijarde forinti, četvrto tromjesečje 2022.: -38,2 milijarde forinti, prvo tromjesečje 2023.: +7,6 milijardi). Također, umjereni trošak rizika i konsolidacija Nove KBM u Sloveniji u prvom tromjesečju 2023. pridonijeli su poboljšanju konsolidirane dobiti nakon oporezivanja za 7,6 milijardi forinti, potvrđujući značajnu razliku na tromjesečnoj i godišnjoj razini.

Glavne stavke bile su sljedeće:

-88 milijardi forinti posebni porezi na financijske institucije (nakon oporezivanja) koji uključuju i bankovni porez (-25,2 milijarde forinti) i porez na ekstra dobit (-62,9 milijardi forinti). Kao rezultat izmjene uredbe o porezu na ekstra dobit od 24. travnja 2023., godišnje dodatno porezno opterećenje OTP banke smanjit će se na 41 milijardu forinti (37,4 milijarde forinti nakon oporezivanja), razlika od 25,5 milijardi forinti (nakon oporezivanja) bit će knjižena u drugom tromjesečju unutar stavki prilagodbe u konsolidiranim izvještajima; +85 milijardi forinti učinak akvizicija. Utjecaj negativnog goodwilla akvizicije Nove KBM iznosio je 103 milijarde forinti, dok su ostali rashodi povezani s akvizicijama, uključujući Nove KBM, iznosili ukupno -15 milijardi forinti (nakon poreza), od čega je takozvani početni trošak rizika predstavljao -10 milijardi forinti; +10,4 milijarde forinti povrat od likvidacije Sberbank Mađarska (zahvaljujući profesionalnom upravljanju Narodne banke Mađarske (NBH) i Mađarskog fonda za osiguranje depozita problemom). Sličan negativni iznos knjižen je u OTP banci u 2022. godini.
Tromjesečna dobit nakon oporezivanja, kao i stavke na bilanci, bile su pod utjecajem valutnih promjena: prosječni tečaj mađarske forinte godišnje je slabio u odnosu na sve valute osim ukrajinsku valutu (UAH), a najveći pad (-30,8 %) zabilježen je u odnosu na ruski rubalj (RUB). Međutim, u prvom tromjesečju HUF je bila jedna od valuta tržišta u nastajanju s najboljim rezultatima. Tako je u odnosu na prvo tromjesečje 2022. ojačala u odnosu na sve valute, posebno u odnosu na ruski rubalj (+22,9 %) koji je bio pogođen sankcijama, nižim cijenama energije i fiskalnim rizicima.

Utjecaj poslovanja u Rusiji i Ukrajini djelomično je određen tečajnim kretanjima, ali i promjenama u poslovnim politikama te regulatornim izmjenama.
U Rusiji je dobit nakon oporezivanja iznosila 3,9 milijardi rubalja što predstavlja rast od 29 % tromjesečno, međutim u forintama je smanjena za 5 %. Portfelj prihodujućih kredita neznatno je porastao tromjesečno, pri čemu su se izloženosti poduzeća smanjile za 36 % (prilagođeno za tečajne razlike). Udio ruske imovine u konsolidiranoj ukupnoj imovini iznosio je 3,1 % na kraju prvog tromjesečja 2023., dok su neto krediti iznosili 2,7 %. U slučaju isključivanja ruske podružnice iz konsolidiranih rezultata i otpisivanja izvanredne bruto izloženosti unutar Grupe, što se zasad ne očekuje, učinak na konsolidirani omjer CET1 iznosio bi -69 baznih bodova.

U Ukrajini se kreditna aktivnost značajno pogoršala od početka rata. Portfelj prihodujućih kredita smanjio se za 10 % tromjesečno, ali su se depoziti povećali za 2 % (prilagođeno za tečajne promjene). Značaj imovine u Ukrajini u ukupnoj imovini OTP Grupe iznosio je 2,9 %, dok su neto krediti predstavljali 1,8 % u konsolidiranom kreditnom portfelju. Obujam bruto financiranja unutar Grupe prema Ukrajini iznosio je 80 milijardi mađarskih forinti. U prvom tromjesečju 2023. poslovanje u Ukrajini ostvarilo je 12,6 milijardi forinti dobiti nakon oporezivanja, uspjevši ostvariti pozitivne rezultate u svakom tromjesečju od drugog tromjesečja 2022. Pokrivenost rezervacijama bruto kredita u Ukrajini povećala se na 24,5 %, s gotovo 22 % na kraju 2022. U slučaju isključivanja ukrajinske podružnice iz konsolidiranih rezultata i otpisivanja izvanredne bruto izloženosti unutar Grupe, što se zasad ne očekuje, učinak konsolidiranog omjera CET1 iznosio bi -5 baznih bodova.
Uprava OTP-a očekuje da će podružnice u Rusiji i Ukrajini moći samostalno poslovati (going concern approach). Ipak, menadžment razmatra sve strateške opcije za Rusiju, iako je predsjedničkom uredbom iz listopada 2022. zabranjena prodaja banaka u stranom vlasništvu u Rusiji.
U prvom tromjesečju 2023. konsolidirana usklađena dobit nakon oporezivanja iznosila je 187,1 milijardu forinti, od čega je dvomjesečni doprinos Nove KBM iznosio 13,5 milijardi forinti. Prilagođeni ROE za prvo tromjesečje dosegao je 23 % (+5,1 postotnih bodova tromjesečno, +10,9 postotnih bodova godišnje).

Ukupna konsolidirana dobit u manjoj je mjeri određena nižim operativnim troškovima (bez Nove KBM smanjili su se za 6 milijardi forinti tromjesečno). Značajniji doprinos došao je od opadajućih troškova rizika (četvrto tromjesečje 2022.: -42 milijarde forinti, prvo tromjesečje 2023.: -9 milijardi forinti).
Ukupni prihodi su umjereno porasli (+ 1% tromjesečno), ali bez utjecaja akvizicije Nove KBM došlo je do pada; unutar toga NII se poboljšao za 5 %. Međutim, neto prihod od naknada i provizija smanjio se za 6 % tromjesečno, kao rezultat naknade za uspjeh knjižene u OTP Fund Managementu u četvrtom tromjesečju, smanjenja ukupne poslovne aktivnosti, sezonalnosti i broja radnih dana. NII doprinos Nova KBM-a u dva mjeseca iznosio je 17,2 milijardi forinti, dok su doprinosi naknada i provizija iznosili 4,7 milijardi forinti. Ostali neto nekamatni prihodi tromjesečno su pali za 7 %.

Iznos konsolidiranog ukupnog troška rizika ostao je nizak, samo 9 milijardi forinti. Unutar tih rezervacija za umanjenje vrijednosti kreditnih gubitaka bilo je 6 milijardi forinti, od čega se 97 % odnosilo na ruske i ukrajinske kreditne troškove. Kao rezultat toga, omjer troškova kreditnog rizika bio je 0,12 % (za usporedbu, godinu dana prije iznosio je 1,42 %, a prethodno tromjesečje 0,66 %).
Što se tiče pojedinačnih izvedbi po tržištima, bugarska podružnica zabilježila je solidan tromjesečni rast portfelja (+6 %), dok su OTP Core, OBH (Hrvatska) i OBRu (Rusija) zabilježili umjeren tromjesečni rast. Istovremeno su se portfelji u Rumunjskoj i Srbiji smanjili za 2 % tromjesečno. U slučaju OTP Core i DSK, volumeni korporativnih kredita povećani su refinanciranjem slovenskog leasing subjekta koji je izdvojen iz posla Nova KBM. U prvom tromjesečju upravo je ukrajinska podružnica pretrpjela najznačajniji pad volumena kredita (-10 % tromjesečno i -37 % godišnje, usklađeno za tečajne promjene). Što se tiče glavnih segmenata, isključujući utjecaj akvizicije Nove KBM, portfelj prihodujućih korporativnih kredita porastao je za 2 % tromjesečno, dok su ostali segmenti rasli minimalno ili su stagnirali.
Valutno usklađeni depoziti porasli su za 13 % tromjesečno i njihov je iznos premašio 27.300 milijardi forinti. Isključujući utjecaj akvizicije Nove KBM s depozitima od 3.106 milijardi forinti, depozitni portfelj je stagnirao na razini Grupe.

Osim u Hrvatskoj (OBH) gdje su se razine depozita smanjile (-8 % tromjesečno prilagođeno za tečajne promjene, uslijed cjenovnih politika i jednokratnih utjecaja), ostale članice Grupe nisu zabilježile značajnije smanjenje depozita u prvom tromjesečju. U slučaju OTP Core došlo je do tromjesečnog pada depozita od 1 % (prilagođeno za tečajne promjene), uključujući količinu ciljanih obveznica za stanovništvo; iznos navedenih obveznica obveznica povećao se na 99 milijardi forinti na kraju prvog tromjesečja 2023., stoga je ukupan iznos retail obveznica i depozita ostao stabilan na tromjesečnoj razini. Osim toga, tržišni udio OTP banke pokazuje trend stalnog povećanja u segmentu stanovništva.
Konsolidirani omjer neto kredita i ukupnih depozita (uključujući i retail obveznice) pao je na 72 % (-2 postotna boda tromjesečno).
U veljači 2023. OTP banka izdala je Tier2 obveznice u vrijednosti od 650 milijuna USD koje ispunjavaju uvjete za MREL. Za ostatak godine banka planira izdati daljnje dvije, najviše tri Senior Preferred obveznice koje ispunjavaju uvjete za MREL.

Kvaliteta konsolidiranog kreditnog portfelja nastavio se poboljšavati u prvom tromjesečju 2023., što potvrđuje kretanje glavnih pokazatelja. Omjer kredita 3. grupe prema MSFI 9 bio je 4,7 % bruto kredita na kraju prvog tromjesečja 2023., predstavljajući tromjesečno poboljšanje od 0,2 postotna boda. Isključujući utjecaj konsolidacije Nove KBM, omjer bi se tromjesečno blago povećao, s 4,9 % na 5,0 %. Razlog za potonje bilo je to što se od 2023. prikaz obračunatih kamata na kredite 3. grupe promijenio u prilagođenoj bilanci, što je dovelo do tehničkog povećanja vrijednosti kredita 3. grupe i rezervacija.

Tagovi: OTP Grupa, OTP banka, Sandor csany
PROČITAJ I OVO
Erste i Addiko imale problema zbog globalnog IT kvara
BANKARSKI SEKTOR
Erste i Addiko imale problema zbog globalnog IT kvara
ZAGREB - Veliki globalni računalni kvar nije značajnije utjecao na rad kompjuterskih sustava te pružanje usluge banaka u Hrvatskoj, izvijestila je u petak Hrvatska udruga banaka (HUB).
Euromoney 2024.: PBZ najbolja banka u Hrvatskoj
PRIZNANJA
Euromoney 2024.: PBZ najbolja banka u Hrvatskoj
ZAGREB – Nagradu za izvrsnost Euromoney 2024. (The Euromoney Awards for Excellence 2024) dobila Privredna banka Zagreb (PBZ), dio Intesa Sanpaolo Grupe, u kategoriji za najbolju banku u Hrvatskoj (Croatia's Best Bank).
HSBC imenovao Georgesa Elhederya glavnim izvršnim direktorom grupe
IMENOVANJA
HSBC imenovao Georgesa Elhederya glavnim izvršnim direktorom grupe
HONG KONG - HSBC je u srijedu objavio da je imenovao Georgesa Elhederyja glavnim izvršnim direktorom grupe, počevši od 2. rujna.
Njemački regulator kritizirao Deutsche Bank
KRITIKE
Njemački regulator kritizirao Deutsche Bank
BERLIN - Deutsche Bank netočno je objavila odgođenu poreznu imovinu u svom financijskom izvješću za 2019. koja nije udovoljavala međunarodnim računovodstvenim standardima, priopćio je njemački regulator BaFin u utorak.
Više od milijun građana ugovorilo dopušteno prekoračenje po tekućem računu
MINUSI
Više od milijun građana ugovorilo dopušteno prekoračenje po tekućem računu
ZAGREB - Krajem lipnja ove godine okončan je postupak prelaska građana s prešutno prihvaćenih na dopuštena prekoračenja, a sukladno Memorandumu o razumijevanju u vezi prekoračenja po tekućem računu kojeg su 22. srpnja 2022. godine potpisali Vlada RH, Hrvatska narodna banka i 13 banaka koje su u to vrijeme odobravale prešutno prihvaćena prekoračenja.
@ 2020 SEEbiz. All Rights Reserved.
CLOSE